Kudy na Špičák Interaktivní mapa

Informace pro závodníky

Místo - lokace: Bikepark Špičák , Špičák 182, Železná Ruda 34004 CZ

Bikepark Špičák kde se celý závod bode konat leží na Šumavě poblíž Železné Rudy 4km nedaleko hraničního přechodu s Německem Bayerisch Eisenstein.

Program

pátek
9:00-18:00 výdej startovních čísel
10:00-12:00 prohlídka trati pěšky
12:00-18:00 oficiální trénink
20:00- Night Riders Party
sobota
8:00-11:00 poviný trénink všech kategorií
11:00-12:00 non-stop trénink licenzovaných kategorií
12:00-14:00 Trénink Top 80 muži & Top 10 ženy
14:30- 1. kolo Seeding run
18:00 Chill out party
neděle
8:00-10:00 poviný trénink všech kategorií
10:00-11:00 non-stop trénink licenzovaných kategorií
11:00-12:00 Trénink Top 80 muži & Top 10 ženy
12:30- finále
vyhlášení výsledků po skončení závodu
 

Parkování
Vjezd přímo do sportareálu bude omezen pouze na předem zaregistrované Týmy a vystavovatele. Ostatní závodníci mají možnost parkování zdarma na parkovišti u železniční stanice Špičák případně na prakovišti Kaskády u hlavní silnice.
 

Info
iXS European Downhill Cup je série závodů stávající ze sedmi mezinárodních jednotlivě vypsaných závodů. Jednotlivé závody jsou finančně, právně a sportovně nezávislé. Všechny závody se budou řídit pravidli UCI.
Do závodu se mohou přihlásit pouze jezdci s licencí UCI. Přihlášky do závodu probíhají online prostřednictvím přihlašovacího formuláře na stránkách www.ixsdownhillcup.com .
V přihlášce musí být uvedeno jméno příjmení, datum narození a UCI code. Účastníci kteří nejsou starší 18ti let, musí předložit písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce při vydání startovního čísla.
Termín uzavření přihlášek a plateb je 21.6. Při dosažení maximálního počtu účastníků mohou být přihlášky uzavřeny dříve.

Přihlášky a platba
Přihláška se stává platnou po zaplacení dané částky. Podáním přihlášky bez zaplacení nevzniká nárok na start v závodu. Po úspěšné registraci a přihlášení se do závodu ze stránek www.ixsdownhillcup.com . Zde po přihlášení do vašeho profilu najdete i přihlášky do jednotlivých závodů celé serie. Po registraci do závodu máte ihned možnost zaplatit pomocí služby PayPal. Potvrzení přihlášky a platby vám budou zaslány pak na mail. Platbu je možné provést pouze pomocí služby PayPal. Při neúčasti v závodu se poplatek a startovné nevrací. Tento poplatek je však možné si proti tomuto případu při přihlášení pojistit(cena pojištění 4€).

Startovné:
startovné 60€
v ceně: jízdenka na lanovku pátek-neděle, parkovací místo, spchy, wc.
Tato cena platí pouze pro přihlášky uskutečněné přes internet a zaplacené do 13.8. 2015


Startovné dodatečně dohlášení
Po termínu přihlášek je možné dodatečném dohlášení na místě se startovné navyšuje o 10€. To pouze za předpokladu že nebude zaplněna maximální kapacita závodu.

Výdej startovních čísel v pátek 9:00- 18:00
Nezletilý závodník musí při výdeji startovních čísel předložit písemný souhlas rodičů o přijmutí rizik(ke stažení na www.ixsdownhillcup.com) nebo ZDE

Startovné obashuje 3denní jízdenku pátek-neděle. Jízdenky jsou na čipových kartách, na které bude vybírána vratná záloha 100 Kč.

Startovní čísla
Startovní čísla budou vydávána v pokladně lanové dráhy. Startovní čísla musí viditelně umístěna na řidítkách.
Startovní interval Startovní interval mezi jednotlivými jezdci je 30 sekund. Mezi prvními deseti v kategorii Elite muži je interval 1 minuta. Startovní pořadí Startovní pořadí ve finále je určeno podle pořadí kvalifikace 1.kola.Pořadí v 1. kvalifikačním kole je podle aktuálního pořadí v celé sérii.

Kategorie
Elite muži 1996-1984
Eilte ženy 1996 a starší
U17 muži 1998-1997
U17 ženy 1998-1997
Masters 1983 a starší

 

Povinný trénink
Všichni účastníci musí povinně v sobotu absolvovat 2 tréninkové jízdy, při tom budou zaregistrováni na starku a v cíli. Do povinné tréninkové jízdy se musí odstartovat z místa starku závodu.

Top trénink
V sobotu je vyhrazen pouze pro 80 nejlepších mužů, 10 nejlepších žen, 5 nejlepších Mastersa a 5 nejlepších U17 podle aktuálního UCI žebříčku.
V neděli startují při Top tréninku 80 nejlepších mužů, 10 nejlepších žen, 5 nejlepších Masters a 5 nejlepších U17 podle pořadí v sobotním Seeding Run. K tumu se přidá 10 nejlepších mužů, 3 nejlepší ženy, 3 nejlepší Masters a 3 nejlepších U17 ze sobotní Top tréninkové listiny.

Chrániče
Všichni účastníci musí během tréninkových jízd a závodu mít toto ochranné vybavení: chrániče loktů, chrániče kolen, chránič páteře a prsou, integrální přilbu, plnohodnotné rukavice . Za své vybavení jsou účastníci sami zodpovědní Technické vybavení Všichni účastníci jsou zodpovědní za bezvadný stav použitého vybaven, kola a výstroje. Jejich konstrukce nesmí znamenat žádné nebezpečí pro samotné účastníky nebo další osoby. Ochranné prostředky musí být označeny značkou CE.

Výsledky
Nejlepší 3 v každé kategorii budou vyhlášeni 30 minut po skončení nedělního závodu. Předání cen Peněžní výhry pro vítěze budou vyplaceny ihned po vyhlášení výsledků v kanceláři závodu. Zde musí být osobně vyzvednuty. Pokud se tak nestane pořadatel není povinen je dodatečně zasílat. Peněžní výhry budou v licencované kategorii ve výši podle pravidel UCI.

Protesty
Protesty proti výsledkům a diskvalifikaci nebo poukázání na porušení pravidel je možné podle mezinárodních pravidel podávat u komisařů závodu. Odpovědnost Všichni účastníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí. Nesou zodpovědnost za použité vybavení a jimi způsobené škody. 

Odpovědnost
Účastnici se akce účastní na svoji vlatní odpovědnost. Sami nesou soukromou a trestně právní odpovědnost za všechny škody způsobené jimi samotnými  nebo jimi používanými sportovními přístoji.
Účastníci jsou tímto výslovně upozorňováni na to, aby si uzavřeli pojištění proti možných škodám, které by mohly vzniknout z důvodu účasti na akci.
Každý účastník je povinen brát ohled na  ostatní osoby a životní prostředí.


Zřeknutí se ručení
Účastnici se odevzdáním hlášení o všech v souvislosti s akci utrpěnými nehodami nebo škodami vzdávají veškerých práv  kroků  požadování náhrady/ odškodení vůči: pořadateli, jím pověřeným osobám , sportovním pořadatelům a pomocníkům, úřadům, majitelům pozemků a jiným osobám, kteří mají spojitost s organizací akce.

Tato dohoda je účinná vůči všem zúčastněným odevzdáním hlášení pořadateli. Pořadatel si vyhrazuje právo provést změny potřebné z důvodu vyšší moci nebo z bezpečnostních důvodů, nebo i též akci zrušit, jestliže je toto podmíněno mimořádnými podmínkami, a to bez povinnosti  náhrady škody.                                                          

Přihlášku podepisující osoba souhlasí s  podmínkami pořádání akce týkající se provedení závodu a jinými  specifickými ustanoveními, jakož i s výše uvedenými  ustanoveními  týkající se odpovědnosti a zřeknutí se ručení, a zavazuje se je přesně dodržovat.

Každý účastník výslovně potvrzuje, že údaje uvedené na formuláři jsou v plném rozsahu odpovídající.

Registrace
Vedení závodu si zásadně vyhrazuje registraci každého jednotlivého závodníka.
Účastníci jsou povinni následovat pokynů pořadatele nebo jím pověřeného personálu.

Osoba oprávněná pro všechna nařízení /pravidla/ je výlučně ředitel závodu vypravujícího pořadatele nebo jím poveřený zástupce.

Ochrana dat
Svým přihlášením se do závodu povolují účastníci Organizaci Cupu a pořadateli používat osobní data pro akce, které jsou v souvislosti s akcí /akcemi. Fotografie účastníků smí být neomezeně zveřejňovány a předávány zástupcům tisku a být též užívány pro marketingové účely.
 

Vyhrazujeme si právo změnit program v případě nepředvídatelných okolností. Sledujte stránky a infotabule.

Mapa příjezdu


Zobrazit místo iXS Downhill Cup Spicak na větší mapě

© Copyright Ski areál Špičák, Sport service spol. s.r.o., Špičák 182, 340 04 Železná Ruda, tel./fax: +420 376 397 167

Podpořeno z evropského fondu pro regionální rozvoj - ROP Jihozápad